REISORGANISATIE

Surfblend is onderdeel van Sundio Group International GmbH. Voor vragen en contact verwijzen wij u naar ons Surfblend contactadres in Nederland.

Je reisbemiddelaar en contactadres in Nederland:

Surfblend
Bahialaan 2
3065 WC Rotterdam
Tel: 0900 23 53 865
Mail: info@surfblend.com

Voor vragen kan je altijd contact opnemen met ons contactcenter via mail of telefoon
Heb je een vraag? Mail ons op info@surfblend.com
Daarnaast kun je ook contact opnemen met ons contact center:

Maandag t/m vrijdag: 09.00 – 20.00
Zaterdag: 10.00 – 17.00
Zondag: gesloten

ALS REISORGANISATOR VAN DIT PROGRAMMA TREEDT OP:

Sundio Group International GmbH
Schützengasse 4
CH-8001 Zürich
Switzerland
CH-020.4.049.544-0
CHE-178.977.909 MWST
ANVR: 05098
SGR: 1966

SURFBLEND, JOUW BETROUWBARE REISPARTNER

Stichting Garantiefonds Reisgelden
Ons bedrijf is aangesloten bij SGR. Ons lidnummer is 1966. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op onze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

ANVR
Ons bedrijf is aangesloten bij de ANVR. Ons lidnummer is 05098. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen die op onze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR–Consumentenvoorwaarden (Deel A –reisvoorwaarden- of Deel B –Boekingsvoorwaarden) van toepassing zijn op alle aanbiedingen op onze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Op het boekingsformulier dien je aan te vinken dat je kennis hebt genomen van de toepasselijke ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A –reisvoorwaarden- of Deel B –Boekingsvoorwaarden) en overige informatie, en daarmee akkoord gaat.

Calamiteitenfonds
Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op onze website gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat je als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis: - (een deel van) je reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren. - de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Duurzaam toerisme
Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur, zodat ook aan volgende generaties aantrekkelijke bestemmingen kunnen worden aangeboden. De ANVR-reisbranche voelt zich hierbij betrokken en zet zich in voor Duurzaam Toeristisch Ondernemen (DTO). Zo voldoet ons bedrijf aan de ANVR-DTO verplichting, waarbij de reisonderneming o.a. een daartoe opgeleide coördinator heeft aangesteld die met goed gevolg een examen heeft afgelegd. Ook hebben wij een beleidsverklaring en een programma met praktische maatregelen opgesteld, waarin staat beschreven hoe wij nu en in de toekomst met de zorg voor het milieu omgaan. Je kunt onze beleidsverklaring en programma m.b.t. duurzaam toeristisch ondernemen nalezen op de website. Maar duurzaam toerisme is niet alleen iets voor reisondernemingen. Jij bent als vakantieganger daarbij een onmisbare schakel.

Thuiswinkel Waarborg
Het Thuiswinkel Waarborg is hét door de Consumentenbond ondersteunde keurmerk voor consumenten die producten en/of diensten kopen via catalogus, internet, post, televisie, etc. De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, kortweg Thuiswinkel.org, is de branchevereniging van bedrijven die het Thuiswinkel Waarborg voeren en die het keurmerk bewaakt. De leden van de branchevereniging werken volgens de gedragsregels Thuiswinkel Waarborg. Deze gedragsregels verwijzen naar Europese en Nederlandse wet-, regelgeving en richtlijnen, bindende algemene voorwaarden en adequate geschillenbeslechting. Meer informatie op www.thuiswinkel.org

Om de website van Surfblend goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Als je onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat je akkoord bent. Wijzig cookie instellingen